Over TCC

Al ruim 25 jaar lang zijn wij een solide, betrouwbare en bovenal ervaren partner voor al uw ICT-vraagstukken. TCC is in 1987 opgericht als dienstverlener in vooral de grafische sector en specialiseerde zich in het ondersteunen en implementeren van DTP-oplossingen.

De uitdaging binnen deze sector bleek voor ons te liggen bij de ICT-vraagstukken. TCC specialiseerde zich in deze technieken. Na enige tijd werd deze sector zodanig volwassen dat aanvullende diensten veelal door de ondernemer zelf werden uitgevoerd. Wij detecteerden deze trend al vroeg en verlegden onze focus naar ICT-dienstverlening.

In eerste instantie implementeerden wij vooral On-Premise oplossingen. Het duurde echter niet lang voor wij wederom een nieuwe trend in de markt detecteerden: de verschuiving richting Outsourcing, tegenwoordig als Cloud-oplossingen bestempeld. Ondernemers wilden ontzorgd worden.

In 2004 begonnen wij met het inrichten van een eigen, in-house datacenter om onze klanten deze diensten te kunnen bieden. Al vanaf dat moment werd nagedacht over de availability van onze oplossingen en het nieuwe datacenter werd zo redundant mogelijk uitgerust.

Sinds de oplevering van onze eerste cloud-oplossing werd natuurlijk niet stilgezeten. Onze diensten zijn ondertussen verder doorontwikkeld en daarbij is in 2013 besloten om het datacenter wederom te voorzien van een volledige upgrade. Kosten noch moeite werden gespaard om een efficiënte, maar nog belangrijker, een zo betrouwbaar mogelijk platform in te richten.

Om onze redundantie nog verder door te voeren werd het Twin Datacenter Concept ontworpen. Dit concept voorziet in een tweede datacenter waarmee uitwijk naar een andere locatie mogelijk is. De uitrol van dit concept werd in 2013 afgerond.

Wij blijven continu bezig met het onderzoeken van nieuwe technologieën en het toepassen van deze nieuwe mogelijkheden binnen ons dienstenpakket. Door middel van deze inspanningen ontwikkelen wij innovatieve oplossingen waarmee wij u kunnen voorzien van een zo optimaal mogelijk ingerichte en kostenefficiente ICT-omgeving.

Gerelateerde onderwerpen:
Solutions / oplossingen >
Twin Datacenter Concept >

Twin Datacenter Concept

In 2003 zagen wij een verandering in de markt waarbij de voorkeur van On-Premise oplossingen verschoof naar Cloud oplossingen (destijds nog Outsourcing genoemd). Hierop inspelend is in 2004 begonnen met de aanleg van ons eigen, in-house datacenter.

Lees meer >

Partnerships / certificeringen

Door jarenlange relaties met onze leveranciers en partnerships met technologische innovators bieden wij de meest moderne oplossingen. Onze engineers zijn continu bezig om hun kennis uit te breiden en bij te schaven en gecertificeerd in alle relevante technieken.

Onderin onze website vindt u een selectie van onze partners.

Lid van Nederland ICT

TCC The Computer Company BV is lid van Nederland ICT. Met een achterban die € 30 miljard omzet en meer dan 250.000 medewerkers telt, is Nederland ICT dé belangenbehartiger van de IT-, Telecom-, Internet- en Officesector.

Over Nederland ICT
Nederland ICT is de branchevereniging van ruim 550 ICT-bedrijven in Nederland, waarvan 80% tot het Midden- en Kleinbedrijf behoort. Ook de grootste ICT-bedrijven van Nederland zijn lid. Nederland ICT vertegenwoordigt een sector met een omzet van €30 miljard, die werk biedt aan een kwart miljoen mensen en bijdraagt aan 70% van alle innovaties. 

http://www.nederlandict.nl/

Algemene Voorwaarden

Per 1 april 2021 hanteren wij nieuwe algemene voorwaarden.
Download hier onze algemene voorwaarden in PDF formaat.

Download hier de vorige versie van onze algemene voorwaarden, geldig tot 1 april 2021.

Privacy verklaring

 1. Privacyverklaring

 Uw privacy is voor TCC The Computer Company van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. 

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij bij TCC The Computer Company allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen. 

Als u vragen heeft, of wilt u weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met TCC The Computer Company.

 2. Gebruik van persoonsgegevens

TCC The Computer Company verwerkt uw persoonsgegevens met als doel u te informeren over de diensten en producten van TCC The Computer Company, voor het uitvoeren van een overeenkomst en/of voor het beter afstemmen van de content op onze website.

 2.1 Website

 Bij het gebruiken van onze website krijgen wij de volgende informatie over u:

  • Uw naam

  • Uw e-mailadres

Voor het beter afstemmen van de content op onze website verwerken wij de gegevens over uw gedrag op de website, zoals paginabezoek, met behulp van cookies. Deze gegevens verwerken wij anoniem. We bewaren deze anonieme gegevens voor statistische doeleinden zonder aflopende bewaartermijn.  

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren.  

2.1.1 Cookies 

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als je daarna onze website verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies.

u kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven, die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen.

 .1.2 Cookies uitschakelen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

2.1.3 Google Analytics

 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Hierin worden onder ander IP-adressen en technische gegevens over uw apparaat en browser opgeslagen.  

2.2 Relatiebeheer

 

Voor relatiebeheer doeleinden, waaronder het opnemen van contact bewaren wij de volgende gegevens: uw naam, organisatie, functie, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens die u verstrekt in bijvoorbeeld het vragen/opmerkingen veld van een van onze ingevulde formulieren. Deze gegevens bewaren wij zolang als nodig wordt geacht in het kader van de dienstverlening. 

Voor het verzenden van diversie informatie (zowel analoog en/of digitaal) verwerken wij uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons daar toestemming toe heeft gegeven. Deze gegevens bewaren wij totdat u zich afmeldt voor het willen ontvangen van informatie of tot maximaal 1 jaar nadat wij u voor het laatst informatie hebben toegezonden.  

Indien u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

 

2.3 Afhandeling bestelling
 

Voor uitvoeren van een overeenkomst, zoals het bestellen van een product of dienst. Deze gegevens bewaren wij zolang als nodig wordt geacht in het kader van de dienstverlening. 

Bij alle aanvragen/bestellingen kunnen uw contactgegevens worden gebruikt door de afdeling sales om telefonisch contact met u op te nemen om de aanvraag te bespreken en/of voor het toezenden van relevante informatie. 

3. Gegevensbeveiliging 

TCC The Computer Company hanteert veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.  

Zo zorgen wij er onder andere voor dat alleen de personen die op grond van een autorisatiebeleid toegang mogen hebben tot de gegevens die mogelijkheid krijgen, en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.  

4. Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
 

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of aan verwerkers die in opdracht van TCC The Computer Company bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij) of die wij op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen. 

 

 

5. Inzage en wijzigen van uw gegevens

 

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

 

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

  • Het laten corrigeren van fouten

  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

  • Intrekken van toestemming

  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

 

 

 

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

6. Contactgegevens
 

Onze contactgegevens zijn:  

TCC The Computer Company 
Withuisveld 9
6226 NV Maastricht 
E: info@thecomputercompany.nl 
T: 043 363 03 62 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

7. Klacht indienen
 

Indien u een privacy klacht heeft, kunt u dit melden door het versturen van e-mail naar onze security officer. Het e-mailadres is securityofficer@thecomputercompany.nl. 

 

Klik op Privacy verklaring om de verklaring te downloaden

 

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging
Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data zijn van groot belang voor u en ons. Om deze aspecten te waarborgen binnen TCC The Computer Company  maken wij gebruik van de internationale erkende norm voor informatiebeveiliging ISO 27001 en NEN 7510.

Deze normen specificeren eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS).
Conform ISO 27001 en NEN 7510  hebben wij een Informatiebeveligingsbeleid opgesteld met daarin de volgende doelstellingen:

• Beschikbaarheid
Het waarborgen dat geautoriseerde gebruikers op de juiste momenten toegang hebben tot relevante informatie en aanverwante bedrijfsmiddelen.

• Integriteit 
Het waarborgen van de correctheid en de volledigheid van de informatie en de verwerking daarvan.

• Vertrouwelijkheid (exclusiviteit)
Het waarborgen dat informatie alleen toegankelijk is voor degenen die hiertoe geautoriseerd zijn.
Dit beleid en het hele ISMS dienen in overeenstemming te zijn met de in de wet- en regelgeving gestelde eisen die zowel relevant zijn voor de organisatie op het gebied van informatiebeveiliging, privacywetgeving, klant gerelateerde wetgeving en normen, als ook met de contractuele verplichtingen.

Meer informatie
Als u vragen heeft over ons informatiebeveligingsbeleid, ons ISMS en wat dit betekent voor u als klant of leverancier, dan kunt deze sturen naar privacyofficer@thecomputercompany.nl.

 

Cisco - MerakiCitrixExact SoftwareHPEMicrosoftVodafone Ziggo