ZORG
ONDERWIJS

ENTERTAINMENT
GROOTHANDEL
DETAILHANDEL

OVERHEID
ORGANISATIE
POINT
OF SALE

EXACT
WE VOEGEN
UW BRANCHE
GRAAG TOE

"Buiten de gebaande paden denken."

“We houden niet van voor de hand liggende oplossingen. Dat is te gemakkelijk. Daar win je als bedrijf op de lange termijn niet mee. En zeker geen klanten.” Aan het woord is Edward Goessens, directeur-eigenaar van TCC The Computer Company uit Maastricht. “Toen afgelopen januari zorgorganisaties GroenekruisDomicura (extramuraal) en Vivre (intramuraal) tot Envida fuseerden en hun twee ICT-omgevingen naar één omgeving moesten worden omgezet, hebben we dan ook flink onze hersens laten kraken. We hebben in een kansen- en risicodossier een uniek alternatief aangeboden. Deze was qua oplossing niet alleen bijzonder, maar vooral ook qua kostenbesparing onweerstaanbaar. Niet onbelangrijk in een tijd waarin zorgorganisaties zwaar onder vuur liggen en fors moeten bezuinigen.”

Uitdaging

Goessens: “Een migratie als deze krijg je alleen voor elkaar als je je projectorganisatie tot in de puntjes opbouwt en je vervolgens ook aan de gestelde uitgangspunten houdt. We hadden voor deze klus een krap half jaar. Als je weet dat de data van 4.500 medewerkers en zo’n 80 applicaties & systemen moest worden omgezet en we intussen moesten werken aan het verbinden van de it-infrastructuur van 38 locaties, dan moet je niet anders willen dan er bovenop zitten. We hebben dus ingezet op wekelijkse bijeenkomsten. Niet alleen van de werkgroepen die zich bezig hielden met de details, maar ook van de projectgroep en de stuurgroep die de uiteindelijke beslissingen nam.” Wim Klinkers, projectmanager TCC, vult aan: “Je moet intensief overleg voeren op elk niveau. Als je daar niet in investeert, dan kun je inpakken. Constante afstemming is nodig. Het maakt dat zich voordoende problemen direct kunnen worden opgelost. Dat geldt ook voor de interne communicatie met medewerkers. Gedurende meer dan een half jaar zijn zij constant via diverse kanalen geïnformeerd over ICT-veranderingen, de consequenties voor hun werk en de mogelijke alternatieven. Die brede inzet op communicatie was een absoluut voordeel tijdens het weekend van de omzetting zelf. We konden ons toen bezig houden met echt migratiewerk en dus ook de overlast voor de organisatie - drie dagen alleen bedrijfskritische ICT-faciliteiten kunnen benaderen - beperken.”

Samenwerking

Jan Maarten Nuijens, Raad van Bestuur Envida: “Ik kan niet anders zeggen dan dat de complexe migratie van de ICT-systemen van de jonge fusie-organisatie Envida naar TCC voor beide partijen uitermate succesvol is verlopen. Het primair proces tussen medewerker en cliënt vond op een kleine uitzondering na geen enkele hinder van deze majeure operatie. Dat was te danken aan een uitstekende voorbereiding, een intensieve samenwerking en een hands on mentaliteit van beide kanten. Voor Envida is de transitie naar grote tevredenheid verlopen.”

TCC werkte in dit bijzonder complexe traject samen met een multidisciplinair team gevormd door medewerkers van Envida en diverse externe partijen waaronder Stijnen Consultancy, DeLyon Consultancy, BVBICT en buro open. In totaal werkten gedurende een half jaar zo’n 30 mensen - meer dan 6.000 manuren - aan het project mee in wendbare, oplossingsgerichte en proactieve teams. Goessens: “Als we dit soort projecten aangaan, dan moeten klanten weten dat een afspraak ook daadwerkelijk een afspraak is. Geen kleine lettertjes en ontwijkend gedrag. Daar houden we niet van. Gewoon de zaken benoemen en je verantwoordelijkheid nemen. Elkaar bij de les houden en oplossingen zoeken. Loop je dan risico als leverancier? Zeker! Maar daar zijn we bij TCC niet bang voor.”

Klinkers knikt bevestigend: “Nu de omzetting is afgerond kijken we uit naar onze - voor vijf jaar vastgelegde - samenwerking met Envida. We gaan hen helpen met het beheer van hun it-infrastructuur; van printers en desktops tot applicaties en hosted platform. Elke vraag daarover, maar eigenlijk ook daarbuiten, is welkom. Zo werkt het nu eenmaal bij TCC: we gaan graag uitdagingen aan!”


TCC The Computer Company is een full service IT bedrijf dat zich onderscheidt door haar single point of contact aanpak. Alle ICT vragen - ook over niet door ons ontwikkelde programmatuur - worden door ons opgepakt en opgelost. We houden van een directe aanpak, waarbij de klant maar met één leverancier aan tafel hoeft te zitten. Zowel voor de doorontwikkeling van ICT-omgevingen als voor technisch support. We richten automatisering efficiënt en effectief in, denken mee en bieden maatwerkoplossingen. TCC werkt momenteel overwegend in Zuid Nederland en met name voor zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. Onze klanten zijn onder andere de Mutsaers Stichting, stichting LVO, Mosae Zorgroep, SOML, Stichting Triade, Vivantes, Radar en sinds dit jaar ook Envida. 

Meer informatie over TCC en het project bij Envida kunt u krijgen via Edward Goessens of Wim Klinkers van TCC The Computer Company. Benader hen via 043 363 03 62.

Cisco - MerakiCitrixExact SoftwareHPEMicrosoftVodafone Ziggo