ZORG
ONDERWIJS

ENTERTAINMENT
GROOTHANDEL
DETAILHANDEL

OVERHEID
ORGANISATIE
POINT
OF SALE

EXACT
WE VOEGEN
UW BRANCHE
GRAAG TOE

"Mutsaersstichting kiest voor TCC The Computer Company"

De Mutsaersstichting is een organisatie met een maatschappelijke en mensgerichte oriëntatie. “De Mutsaersstichting biedt, in diverse vormen en op diverse wijzen, diensten aan op het gebied van zorg en onderwijs. De Mutsaersstichting richt zich daarbij op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare doelgroepen. Binnen die kwetsbare doelgroepen zijn kinderen, maar ook jongeren, vrouwen, mannen óf gezinnen in het geding. Ook gezinnen en slachtoffers en daders van huiselijk geweld behoren daartoe. De Mutsaersstichting is een full servicecentrum en hiermee uniek in Nederland. De primaire focus gaat uit naar zorg. ICT dient volledig ondersteunend te zijn aan de zorg”, aldus de heer van Zutphen (Willem), hoofd ICT Mutsaersstichting.

Overgang back-end infrastructuur naar datacenter
Het traject is middels een aanbestedingsprocedure gestart. Na een voorselectie zijn 5 partijen uitgenodigd om hun oplossing nader toe te lichten. Uit de geselecteerde partijen is TCC als winnaar uit de bus gekomen.
Het doel van het project is het vernieuwen van de ICT-omgeving waarbij voldoende flexibiliteit en betere functionaliteiten kunnen worden geboden tegen lagere operationele kosten waarbij bovendien een verhoogde security en compliancy aan wet- en regelgeving geborgd is. TCC The Computer Company heeft de strak omkaderde eisen van Mutsaersstichting ingevuld door gebruik te maken van een goede mix van bewezen technologieën en  innovatieve oplossingen.

Verloop van het project
Xavier Semmeling is als manager sales van TCC The Computer Company betrokken bij dit project en verwijst naar het cruciale voortraject: “In het voortraject is veel tijd gestoken in het analyseren van de juiste oplossing. Een goed vooronderzoek is het spreekwoordelijke halve werk. Uit dit vooronderzoek blijkt dat TCC The Computer Company niet alleen de beste oplossingen kan bieden, maar ook dat onze kennis van zaken in dit project optimaal kan worden ingezet. Kwaliteit is een belangrijk speerpunt en dat begint met een goede voorbereiding. Mede hierdoor is de implementatie dan ook succesvol verlopen.”

  Willem van Zutphen
Foto (L) het team van TCC The Computer Company & Mutsaersstichting en (R) Willem van Zutphen

De implementatie bestond uit diverse fasen waarbij iedere fase nauwgezet intern en extern zijn ingebed in de organisatie:

✓ Inschrijving aanbesteding
✓ Overleg, interviews en presentaties diverse leveranciers
✓ Leverancierskeuze
✓ Implementatie:

  • Voorbereidingen en projectorganisatie
  • Virtualisatieplatform
  • Functionaliteiten en applicaties
  • Migratie en nazorg
  • Overdracht

✓ Oplevering

Mutsaersstichting ICT

Het project is dankzij een strakke regievoering waarbij behalve medewerkers van Mutsaersstichting en TCC The Computer Company ook meerdere leveranciers zijn betrokken succesvol opgeleverd. “Het betreffen ca. 600 gebruikers verdeeld of 5 locaties in Noord in Midden-Limburg”, aldus Willem van Zutphen. “Het succes is mede te danken aan de goede samenwerking van het totale projectteam en de strikte afspraken waaraan alle partijen zich conformeerden”, aldus Wim Klinkers, projectmanager TCC The Computer Company. Waarop Willem van Zutphen toevoegt: “Dit succesvolle project past volledig binnen het ICT beleidsplan van Mutsaersstichting. We hebben een flexibele oplossing die voldoet aan de regelgeving en tevens de meest kosten efficiënte is, waardoor TCC de aanbesteding ook heeft gewonnen. Beste kwaliteit tegen lage kosten.”

Dynamiek in de ICT sector
“Deze kant van de ICT sector is bij uitstek een branche waarbij op strategisch en tactisch niveau met de klant geschakeld kan worden om de beste oplossing te realiseren. Het is prachtig om IT in lijn brengen met de business,” aldus Xavier Semmeling. De heer van Zutphen geeft een toevoeging over de dynamiek in de zorg: “De dynamiek in de zorg is anders dan in de businessmarkt, budgetten en schaalvoordelen worden anders beoordeeld.” De zorg is volop in beweging door verschuiving van verzekeraar naar Gemeente. Budgetten worden steeds strakker en zodoende staan kosten en schaalbaarheid voorop staan. 20% van de schil moet flexibel zijn en zodoende dat de ICT dus schaalbaar moet zijn zodat flexibiliteit gewaarborgd is. Privacy heeft een belangrijke plaats vanwege toenemende regelgeving en waarborging van data. De migratie is naadloos verlopen. Gebruikers zijn volledig ontzorgt in dit traject.

Waarom voor TCC gekozen:
1)    Creatief oplossing bedacht en licentiestructuur
2)    Gecombineerd met garantstellingen
3)    Voldoende omvang en know how

Voor meer informatie zie de website van Mutsaersstichting, of neem contact op met de afdeling sales van TCC The Computer Company.

Cisco - MerakiCitrixExact SoftwareHPEMicrosoftVodafone Ziggo